Услуги

mexeon движи технологиите, които помагат на вашия бизнес да расте и да е в крак с времето. Специализирани сме в областта на компютърните технологии и управлението на технологични процеси с помощта на PLC, embedded системи и електроника. Виж долу какво още можем.

Индустриална автоматизация

Ние проектираме и вграждаме системи за автоматично управление във всяка една област, която има нужда от това - производствени линии и процеси, машини, химическа и хранително-вкусова промишленост, електроцентрали, пакетиране и много други. PLC, DCS, SCADA и HMI системи. Правим го с техника на реномирани производители - от малки и ефективни решения, до системи от най-висок клас.

Събиране на данни и ИКУНК

Индустрията се нуждае от информация. Ние измерваме, наблюдаваме и събираме данните от вашите процеси - процесни и работни параметри, обеми и качество на продукцията, телеметрия и статус на машини и съоръжения. Генерираме справки и отчети в графичен или табличен вид - локално или през Web интерфейс, на компютър, таблет или смартфон. Изграждаме и системи за отчетност към Агенция "Митници" (ИКУНК) и НАП. Връзка със счетоводни, акцизни, митнически, ERP и други вътрешноотчетни системи.Вградени системи

Някои системи трябва да са малки. Същевременно трябва да са мощни. Навсякъде, където компактният размер и ниската консумация са от значение и същевремено има нужда от умно управление, наблюдение или записване на данни. Проектираме и вграждаме леки едночипови микроконтролерни решения или ARM-базирани компактни системи от висок клас. Малки и икономични или гъвкави и работещи в Linux / embedded Winows среда.

Аутсорсинг и поддръжка

Програмиране, поддръжка и въвеждане в експлоатация на системи и машини на чуждестранни и български производители. Инженерни услуги на място и дистанционно. Hands and eyes поддръжка.

Складове и авто-везни

Предлагаме решения за поддържане на складови наличности и транспортни съоръжения, както и системи за отчитане на продажби и движение на стоки през авто везни. Разходомерни системи за течни горива и други суровини. Разходомерни системи за автоцистерни за прием и анализ на мляко, гориво и други. Връзка със счетоводни, акцизни и ERP системи.